🎥اسکان مردم تهران در ورزشگاه آزادی پس از زلزله ۴.۲ریشتری دیشب

111

🎥اسکان مردم تهران در ورزشگاه آزادی پس از زلزله ۴.۲ریشتری دیشب

ویدئو های بیشتر