تصویر با کیفیت رو رنگ‌های با کیفیت می‌سازن!

170

تصویر با کیفیت رو رنگ‌های با کیفیت می‌سازن!
تلویزیون UHD 4K با استفاده از سه پیکسل اصلی قرمز، آبی، سبز و حذف پیکسل‌ سفید، باکیفیت‌ترین تصویر

ویدئو های بیشتر