🌛سازمان فضایی آمریکا تصادفا معجزه #شق_القمر پیامبر را ثابت کرد‼️

105

🌛سازمان فضایی آمریکا تصادفا معجزه #شق_القمر پیامبر را ثابت کرد‼️

✨الهم صل علی محمد و آل محمد✨

بیزه قوشولون↙️

ویدئو های بیشتر