چند روز پیش عکس یک لکسوز طلایی رنگ پخش شده بود و اکثر ‌های بزرگ هم بدون تحقیق نوشته بودن روکش طلا داره!😳

60

چند روز پیش عکس یک لکسوز طلایی رنگ پخش شده بود و اکثر ‌های بزرگ هم بدون تحقیق نوشته بودن روکش طلا داره!😳

حالا واقعیت رو ببینید🤔


🍂🍁

ویدئو های بیشتر