🔴 انتقاد تند "صبا راد" مجری صدا و سیما از وضع برخورد با دست فروشان

125

🔴 انتقاد تند "صبا راد" مجری صدا و سیما از وضع برخورد با دست فروشان

● نمیدونم این افراد خیابونای شهر رو با چی اشتباه گرفتن!؟


🍂🍁 🍂🍁 🍂🍁

ویدئو های بیشتر