🎥محمد هاشمی: تلویزیون خصوصی لازم است/ امام می‌گفت کارها را به مردم بسپارید

191

🎥محمد هاشمی: تلویزیون خصوصی لازم است/ امام می‌گفت کارها را به مردم بسپارید

🔺برنامه #رکن_چهارم را اینجا ببینید👇

ویدئو های بیشتر