🎥 رئیس مرکز لرزه نگاری: زلزله های اخیر ایران منشا غیرطبیعی ندارد

174

🎥 رئیس مرکز لرزه نگاری: زلزله های اخیر ایران منشا غیرطبیعی ندارد

✅تهران فوری

ویدئو های بیشتر