درمانگاه "نبى اكرم(ص)" در نجف آباد خانوم هاى غير چادرى رو راه نميده😳

15

درمانگاه "نبى اكرم(ص)" در نجف آباد خانوم هاى غير چادرى رو راه نميده😳
حتى اگه بيمار اورژانسى داشته باشيد😐😐

🔰🔰🔰

ویدئو های بیشتر