📛متاسفانه بر اثر اتصال برق در محل اسکان موقت #زلزله زدگان در #سرپل_ذهاب ده تخته چادر در #آتش سوخت‼️

135

📛متاسفانه بر اثر اتصال برق در محل اسکان موقت #زلزله زدگان در #سرپل_ذهاب ده تخته چادر در #آتش سوخت‼️

🔴 #تلخند_سیاسی‌اجتماعی 👇

ویدئو های بیشتر