ویدیو: صدای زلزله تقریبا اینجوری هست/ البته این با میکروفون های قوی که زیر زمین گذاشتند ضبط شده

79

ویدیو: صدای زلزله تقریبا اینجوری هست/ البته این با میکروفون های قوی که زیر زمین گذاشتند ضبط شده

صرفا جهت اطلاع

ویدئو های بیشتر