🎥انتقاد مردم از وضعیت اعتبارات دولتی برای #تبریز_2018

151

🎥انتقاد مردم از وضعیت اعتبارات دولتی برای #تبریز_2018

🔺متولی تبریز ۲۰۱۸

💠آیا این شانس در ۱۰۰ سال آینده باز به تبریز بزرگ می رسد؟

🔺تبریز ۲

ویدئو های بیشتر