🎥جزئیات #زلزله ریشتری #هجدک کرمان از زبان معاون عمرانی استانداری کرمان

128

🎥جزئیات #زلزله ریشتری #هجدک کرمان از زبان معاون عمرانی استانداری کرمان

ویدئو های بیشتر