🎥گزارش #تبریزخبرلری از #ترافیک عصرگاهی تبریز

110

🎥گزارش #تبریزخبرلری از #ترافیک عصرگاهی تبریز

🔺یکی از دلایل ترافیک شدید عصرگاهی تبریز پایان همزمان آموزشگاه‌های زبان است، پارک دوبل خودر

ویدئو های بیشتر