هفتمین همایش بانکداری الکترونیک

148

هفتمین همایش بانکداری الکترونیک
👈باجه داغ با حضور مدیرعامل بانک ایران زمین
🔹 موضوع: استانداردهای پرداخت

ویدئو های بیشتر