چقدر خوبه استاد اسم و شماره دانشجویی بچه‌ها رو ندونه 😂

105

چقدر خوبه استاد اسم و شماره دانشجویی بچه‌ها رو ندونه 😂

👈💯

ویدئو های بیشتر