دقیقه 23؛

163

دقیقه 23؛
گل به خودی آنتونیو دوناروما که به دلیل تاثیرگذاری مهاجم اینتر روی دید دروازه بان پس از ویدئو چک مردود اعلام شد

ویدئو های بیشتر