📣 لحظه وحشتناک آتش سوزی زنجیره ای ۱۵ چادر در سرپل ذهاب

161

📣 لحظه وحشتناک آتش سوزی زنجیره ای ۱۵ چادر در سرپل ذهاب
مسولين كه فراموش كردن ،ما فراموششون نكنيم تازه اول مشكلاتشونه.

ویدئو های بیشتر