🎥 سخنان امام خامنه‌ای درباره اشخاص بی‌تقوایی که امروز دارند در داخل کشور، کار دشمن را میکنند

105

🎥 سخنان امام خامنه‌ای درباره اشخاص بی‌تقوایی که امروز دارند در داخل کشور، کار دشمن را میکنند

+ متهم کردن
+ دروغ‌های شاخدار
+ ناامید کردن مر

ویدئو های بیشتر