🎥 #ببینید 📛اعتراض به گرانی و بیکاری در مشهد با شعار مرگ بر روحانی

40

🎥 #ببینید 📛اعتراض به گرانی و بیکاری در مشهد با شعار مرگ بر روحانی

👈کسی که به روحانی رای داده،شعار مرگ سر نمی‌دهد

🔴 #تلخند_سیاسی‌اجتماعی

ویدئو های بیشتر