🎥 جزئیات زلزله ریشتری هجدک کرمان از زبان معاون عمرانی استانداری کرمان

39

🎥 جزئیات زلزله ریشتری هجدک کرمان از زبان معاون عمرانی استانداری کرمان
❇️

ویدئو های بیشتر