🎥 جزئیات زلزله ریشتری هجدک کرمان از زبان معاون عمرانی استانداری کرمان

149

🎥 جزئیات زلزله ریشتری هجدک کرمان از زبان معاون عمرانی استانداری کرمان
❇️

ویدئو های بیشتر