ویدیو: امروز صبح احمدی نژاد

87

ویدیو: امروز صبح احمدی نژاد به بوشهر سفر کرد در حاشیه حضور احمدی در نژاد در گلزارشهدای این شهر، عده ای به عملکرد چند وقت اخیر وی اعتراض نمودند

ویدئو های بیشتر