🎥 #ببینید 📛 سوال یک جوان بسیجی از احمدی نژاد در بوشهر: آیا حق با رهبری هست یا نه؟!

19

🎥 #ببینید 📛 سوال یک جوان بسیجی از احمدی نژاد در بوشهر: آیا حق با رهبری هست یا نه؟!

👈احمدی‌نژاد همشون وقانع کرد

الکی مثلاً😜

🔴 #تلخند_سیاس

ویدئو های بیشتر