اشتباه مورینیو در مورد پوگبا؛

68

اشتباه مورینیو در مورد پوگبا؛
چرا استعداد یک بازیکن 100میلیونی در زمین به هدر می‌رود؟
(زیرنویس فارسی)

ویدئو های بیشتر