دقیقه 91: پاس زیبای امید ابراهیمی برای مهدی قائدی که دو ضربه این بازیکن را مدافع استقلال خوزستان پیاپی دفع کرد

164

دقیقه 91: پاس زیبای امید ابراهیمی برای مهدی قائدی که دو ضربه این بازیکن را مدافع استقلال خوزستان پیاپی دفع کرد

ویدئو های بیشتر