شهر دبی از سال 1833 میلادى تاکنون

150

شهر دبی از سال 1833 میلادى تاکنون
روستایی که به یکی از مدرنترین شهرهای جهان تبدیل شد :|

ویدئو های بیشتر