چندتا اسلحه رو میشناسید؟!

74

چندتا اسلحه رو میشناسید؟!
این مرد با بیش از 20 نوع اسلحه مختلف شلیک میکنه که مطمئنا خیلیهاشون رو تا به حال ندیدید و حتی اسمشون رو هم نشنیدید 💯

ویدئو های بیشتر