🔺تصاویری از تجمع امروز در مشهد

151

🔺تصاویری از تجمع امروز در مشهد
شعار تجمع کنندگان در حضور: مرگ بر گرانی/«پلیس برو دزدو بگیر»

ویدئو های بیشتر