در بوشهر از احمدی‌نژاد سوال می‌شود «چرا برخلاف نظر مقام معظم رهبری نامزد انتخابات شدی؟» پاسخ او را ببیند

36

در بوشهر از احمدی‌نژاد سوال می‌شود «چرا برخلاف نظر مقام معظم رهبری نامزد انتخابات شدی؟» پاسخ او را ببیند

ویدئو های بیشتر