📣صدای زلزله تقریبا اینجوری هست

82

📣صدای زلزله تقریبا اینجوری هست

🔷ژاپنی ها این صدها را به کمک میکروفون های قوی که زیر زمین گذاشتن ضبط کردند

🔴 خبرهای جالب گنبد:👇👇

ویدئو های بیشتر