اپلیکیشنی که صورت شما را مخفی می کند!

9

اپلیکیشنی که صورت شما را مخفی می کند!

یک برنامه نویس ژاپنی مشغول ساخت اپلیکیشنی است که صورت فرد را در تصاویر پنهان می‌کند

صرفا جهت اطلاع

ویدئو های بیشتر