🔴صحنه هایی از آتش سوزی مهیب در تکیه ۱۰۰ ساله درکه در شمال تهران/ایران

162

🔴صحنه هایی از آتش سوزی مهیب در تکیه ۱۰۰ ساله درکه در شمال تهران/ایران

اخبار لحظه‌ای #تهران 👇

ویدئو های بیشتر