یِل یاتار

188

یِل یاتار
طوفان یاتار
یاتماز پرسپولیس پرچمی
یاشاسین پرسپولیس
ما جواب همه بی ابدااارو (بی ادبارو) تو زمین میدیم

پرچم پرسپولیس هیچوقت نمیوفته

ویدئو های بیشتر