🎥خبر بد برای دارندگان خودروهای بالای ۱۴۰میلیون تومان

155

🎥خبر بد برای دارندگان خودروهای بالای ۱۴۰میلیون تومان

رئیس بیمه: قیمت متعارف خودرو ۱۴۰میلیون تومان است و اگر به گلگیر ماشین ۲۸۰میلیونی خسا

ویدئو های بیشتر