مقامات مصری از کشته شدن دست کم 9 تن بر اثر حمله فرد مسلح به کلیسایی نزدیک قاهره خبر می دهند

67

مقامات مصری از کشته شدن دست کم 9 تن بر اثر حمله فرد مسلح به کلیسایی نزدیک قاهره خبر می دهند

▪️عامل انتحاری کشته شد

📡

ویدئو های بیشتر