📌هشدار وزیر بهداشت: زلزله تهران توهم نیست، همه همکاری کنند

122

📌هشدار وزیر بهداشت: زلزله تهران توهم نیست، همه همکاری کنند

♦️وضعیت بیمارستان‌ها در زلزله نگران‌کننده است

♦️درخواست از شهرداری تهران

h

ویدئو های بیشتر