🎥⭕️ بانیان فتنه جدید را بشناسید/ قسمت دوم

115

🎥⭕️ بانیان فتنه جدید را بشناسید/ قسمت دوم

🔸افشاگری یک نماینده مجلس از پشت پرده ناراضی کردن مردم برای به خیابان کشیدن آنها...

ویدئو های بیشتر