بازیِ امروز پرسپولیس و تراکتورسازی با ۷۰ هزار هوادارِ پرسپولیسی، بعد از بازی دربی دومین بازی پرتماشاگر فصل در ۱۷ هفته گذشته لیگ انتخاب شد

31

بازیِ امروز پرسپولیس و تراکتورسازی با ۷۰ هزار هوادارِ پرسپولیسی، بعد از بازی دربی دومین بازی پرتماشاگر فصل در ۱۷ هفته گذشته لیگ انتخاب شد

ویدئو های بیشتر