چی زده این هوادار سوراختور!؟😂😂😂😂

196

چی زده این هوادار سوراختور!؟😂😂😂😂

میگه ۶-۲ میبریم
۲ تا رپ خوردن ولی ۶ تارو نتونستن بزنن😂

🆔

ویدئو های بیشتر