🔻بسان رود كه در شيب صخره سر به سنگ ميزنه رونده باش اميد هيچ معجزه ای ز مرده نيست...

177

🔻بسان رود كه در شيب صخره سر به سنگ ميزنه رونده باش اميد هيچ معجزه ای ز مرده نيست...

این کلیپ انرژی بخش تقدیم به شما خوبان🙏🌸

🆔 💯

ویدئو های بیشتر