🎥هشدار وزیر بهداشت: زلزله تهران توهم نیست، همه همکاری کنند

16

🎥هشدار وزیر بهداشت: زلزله تهران توهم نیست، همه همکاری کنند

🔸وضعیت بیمارستان‌ها در زلزله نگران‌کننده است

🔸درخواست از شهرداری تهران

ویدئو های بیشتر