#روزگذشته

🎥ببینید|رهبرانقلاب: نقدونقدپذیری واجب؛ تهمت و‌لجن‌پراکنی حرام

⭕️ سیاست دینی داشته باشیم،نه دین سیاسی

🇮🇷 #پایگاه_خبری_فرهن

ویدئو های بیشتر