✅وقتی حتی خود مدیر آمدنیوز هم مطالب ش را باور ندارد!

19

✅وقتی حتی خود مدیر آمدنیوز هم مطالب ش را باور ندارد!

📌سردبیر آمدنیوز در گفتگو با یک ضد انقلاب: آمدنیوز یک پوپولیست است!!

ویدئو های بیشتر