🎥 دکتر حسین الماسیان پدر هیپنوتیزم ایران که اهل خرم‌آباد است در برنامه زنده رضا رشیدپور مجری برنامه را هیپنوتیزم کرد.

28

🎥 دکتر حسین الماسیان پدر هیپنوتیزم ایران که اهل خرم‌آباد است در برنامه زنده رضا رشیدپور مجری برنامه را هیپنوتیزم کرد.

📡

ویدئو های بیشتر