اکران ویژه «اکسیدان» برای ناشنوایان/امیر جعفری بازیگر و حامد محمدی نویسنده وکارگردان در این نمایش ویژه حضور داشتند

146

اکران ویژه «اکسیدان» برای ناشنوایان/امیر جعفری بازیگر و حامد محمدی نویسنده وکارگردان در این نمایش ویژه حضور داشتند

⭐️

ویدئو های بیشتر