به آب اندازی کشتی با کیسه های هوا

169

به آب اندازی کشتی با کیسه های هوا
این کیسه های استوانه ای شکل از لایه های لاستیکی تقویت شده ساخته شده اند و ظرفیت بار زیادی دارند. این روش یکی

ویدئو های بیشتر