🎥 مردم از رضا رشیدپور پرسیدند چرا درباره گرانی ها و وضعیت اقتصادی امروز صحبت نمی‌کنید؟

30

🎥 مردم از رضا رشیدپور پرسیدند چرا درباره گرانی ها و وضعیت اقتصادی امروز صحبت نمی‌کنید؟

اخبار لحظه‌ای #تهران 👇

ویدئو های بیشتر