🎥 کنایه جالب مهران مدیری به گرانی ها!

5

🎥 کنایه جالب مهران مدیری به گرانی ها!

🔹"مسئولان ذره ذره گران می‌کنند تا ..."
#اجتماعی

ویدئو های بیشتر