همه میگن گناه میشه زلزله میاد...

188

همه میگن گناه میشه زلزله میاد...

گوش کنید / سخنان : حجت الاسلام آقا میری👏👏

⚡️ شبهای تربت ⚡️
🔜 🔚

ویدئو های بیشتر