🎥جمعیتی بالغ بر ۵۰ نفر لحظاتی پیش به تخریب اموال عمومی در میدان فردوسی پرداختند / این افراد توسط چند لیدر هدایت می‌شدند/ فارس

141

🎥جمعیتی بالغ بر ۵۰ نفر لحظاتی پیش به تخریب اموال عمومی در میدان فردوسی پرداختند / این افراد توسط چند لیدر هدایت می‌شدند/ فارس

✅تهران فوری
ht

ویدئو های بیشتر