مردم این قبیله گوشت را کاملا خام می‌خورند😳

8

مردم این قبیله گوشت را کاملا خام می‌خورند😳

فقط اونجا که زنه قابلمه رو با خون حیوونه پر میکنه و بعد مثل نوشابه سر میکشه میخوره😰

🆔 💯

ویدئو های بیشتر